• Referentni objekt:

  Lokacija: Crikvenica/Hrvatska

  Snaga:  6,08 kW peak

  Završetak projekta:  Studeni 2012.g.
   

   

   

 • Referentni objekt:

  Lokacija: Dramalj/Hrvatskaatska

  Snaga:  6,08 kW peak

  Završetak projekta:  Studeni 2012.g.

   

   

   

 • Referentni objekt:

  Lokacija: Rubeši-Kastav/Hrvatska

  Snaga:  7,41 kW peak

  Završetak projekta:  Listopad 2012.g.

   

   

   

 • Referentni objekt:

  Lokacija: Dugo Selo/Hrvatska

  Snaga: 10 kW peak

  Završetak projekta:  Studeni 2012.g.

   

   

   

 • Referentni objekt:

  Lokacija: Okić-Jastrebarsko/Hrvatska

  Snaga: 3,24 kW peak

  Završetak projekta:  Studeni 2012.g.

   

 • Referentni objekt:

  Lokacija: Baške Oštarije/Hrvatska

  Snaga:  10 kW peak

  Završetak projekta:  Rujan 2012.g.

   

 • Referentni objekt:

  Lokacija: Velika Gorica/Hrvatska

  Snaga: 10 kW peak

  Završetak projekta:  Rujan 2012.g.

   

   

 • Referentni objekt:

  Lokacija :Karlovac/Hrvatska

  Snaga: 10 kW peak

  Završetak projekta:  Srpanj 2012.g.

   

   

   

Reference: Ovi fotonaponski sustavi donose prihod!

Bez obzira na to proizvode li naši sustavi za vlastitu potrošnju ili za stvaranje profitabilne zarade, ovi objekti su već u pogonu i donose zaradu.

Fotonaponski sustav tvrtke Fotonapon u osnovi donosi profit. Za vlastite potrebe štedi na visokim troškovima za struju i eventualno može još stvoriti i dodatnu dobit napajanjem viška kapaciteta u ukupnu energetsku mrežu.